Arbitration Law and Practice in the Czech Republic (with regard to the arbitration law in Slovak)
Růžička, Květoslav
Komentář k Ústavě a Listině
Pokorný, Richard
Mezinárodní smlouvy v českém právu
Studnička, Jan
Římská úmluva/Nařízení Řím I
Valdhans, Jiří
Zásady medzinárodného práva
David, Vladislav